Trung Quốc có thật sự đòi chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ ~ NewVina

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Trung Quốc có thật sự đòi chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ

Lâu nay có lời đồn đại về chuyện Trung Quốc đề nghị chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ, giờ mới biết thật sự là có lời đề nghị này. Dưới đây là bài đăng A test of will trên Financail Times.

Khi Đô đốc Timothy Keating, người đứng đầu của lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, gặp một đô đốc cao cấp của Trung Quốc trong năm 2008, ông nghe thấy một lời đề nghị đáng ngạc nhiên. Keating cho biết rằng đối tác không nêu tên của ông đã đề nghị vẽ một đường xuống giữa Thái Bình Dương và nói thêm: "Các bạn có thể có một phần phía đông của Thái Bình Dương tính từ Hawaii.

Chúng tôi sẽ lấy một phần phía tây của Thái Bình Dương, từ Hawaii đến Trung Quốc "là một trò đùa, có lẽ, nhưng trong đó đề cập đến những gì có thể là chủ đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong chính trị quốc tế trong vòng 50 năm tới.

Mỹ tiếp tục là quyền lực thống trị ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á - hoặc nó sẽ được thay thế bởi Trung Quốc? Và những gì sẽ được đóng vai trò của Ấn Độ, đất nước mà các nhà chiến lược nhiều giả định sẽ là siêu cường thứ ba của thế kỷ 21?
Các báo cáo nào của các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ - và thậm chí của các cơ sở học tập trong tất cả ba quốc gia - có xu hướng nhấn mạnh sự cần thiết cho quyền lực hợp tác ở châu Á và Thái Bình Dương. Các lợi ích kinh tế và chính trị cùng nhau được cho là quá lớn để bỏ qua. Sự nguy hiểm của việc cho phép sự cạnh tranh quốc tế để phát triển là quá lớn để được tính đến.

Tiếng Anh:

A test of will

By Gideon Rachman

When Admiral Timothy Keating, the head of America’s Pacific command, met a senior Chinese admiral in 2008, he heard a surprising offer. Keating reported that his unnamed counterpart had suggested drawing a line down the middle of the Pacific and added: “You guys can have the east part of the Pacific, Hawaii to the States. We’ll take the west part of the Pacific, from Hawaii to China.” It was a weak joke, perhaps, but one that touched on what is likely to be the most sensitive and important topic in international politics over the next 50 years. Will the US continue to be the dominant power in the Pacific and in east Asia – or will it be supplanted by China? And what role will be played by India, the country that many strategists assume will be the third superpower of the 21st century?
The public statements of American, Chinese and Indian political leaders – and even of the academic establishments in all three countries – tend to stress the necessity for great power co-operation in Asia and the Pacific. The economic and political benefits of working together are said to be too great to ignore. The dangers of allowing international rivalries to grow are too enormous to be contemplated.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đưa tôi về Trang chủ