Game Trại huấn luyện xạ thủ ~ NewVina

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Game Trại huấn luyện xạ thủ
Nhiệm vụ của bạn là hoàn thành các màn huấn luyện bằng cách bắn thật chính xác.

Cách chơi:

Sử dụng chuột để ngắm và bắn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đưa tôi về Trang chủ